מאמר למרכז להבראה פיננסית

6 באוגוסט 2023

בשנת 2019 נכנסה לתוקף רפורמה אמיתית בשוק ההלוואות בישראל, קרי התיקון לחוק נתוני אשראי. חוק נתוני אשראי נועד ליצור מאגר מידע מתוחכם על כל לוקחי האשראי בישראל, וזאת על מנת לאפשר ניהול סיכונים יעיל יותר של מלווים, וכך ליצור שוק אשראי משוכלל.

להמשך קריאה באתר

 
המרכז להבראה פיננסית