האם בית המשפט העליון פוסק נגד ערכי הציבור?

24 ביולי 2019

מה שבאמת משמש את השמרנים הפוליטיים לצרכי יצירת ספין נגד בית המשפט העליון, הן הטענות בדבר אופי ההחלטות של בית המשפט העליון: השמרנים, אשר מוצאים טעם לפגם בכל ערך ליברלי או אנושי (על חשבון ״יהודי״), מוקיעים את בית המשפט בטענה שהוא מוטה פוליטית. אולם לטעון שבית המשפט מוטה פוליטית לכיוון השמאל או לכיוון הליברלי מהווה הטעיה, מסך עשן, לעובדה שכל מה שנועדו לעשות אותן השמצות, הוא לצבור כוח פוליטי לפוליטיקאים השמרנים.

לא בית המשפט מעניין אותם, אלא לשמר את התפיסה האנטישמית, לפיה ״האליטה הישנה של השמאל״, עדיין עודנה נטועה בכמה מוקדי כוח במדינה, מנסה לשמר את ההגמוניה שלה בניגוד לרצון הדמוקרטי של העם. לא רק שמדובר בעלילת פלסתר בזויה, במקרה של בית המשפט העליון, הנזק ממנה מוחשי ואמיתי.

להמשך קריאה באתר

 
תשובת השמאל פובליציסטית